Personal training

Personal training on nimensä mukaisesti kokonaisvaltaista henkilökohtaista valmennusta, jossa asiakas on keskipiste. Painopiste on tietenkin tavoitteiden mukaisissa fyysisten osa-alueiden ja ravintoasioiden kehittämisessä, mutta valmennuksessa otetaan huomioon myös asiakkaan psyykkiset ja sosiaaliset voimavarat. Fyysisen kunnon kohentamisen lisäksi tavoitteena voi esimerkiksi olla parantunut itsetunto ja -luottamus, vireystason nostaminen, jaksamisen ja työkyvyn parantaminen sekä terveyden ja hyvinvoinnin lisääminen. Valmennus toteutetaan erikseen mietityillä ja asiakkaalle sopivilla liikuntamuodoilla, joista kuntosaliharjoittelu on yksi mahdollinen vaihtoehto, mutta ei välttämätön tavoitteesta riippuen.


Personal training sisältää:


 • Alkukartoitus
 • Tässä kartoitetaan omia tavoitteitasi, nykyistä tilannettasi ja ajankäytön mahdollisuuksiasi. Kartoitus tehdään sähköiselle tai paperilomakkeelle, jonka jälkeen kartoitusta käydään läpi lähitapaamisella, videon välityksellä tai puhelimitse. Alkukartoitus ei sido vielä mihinkään.
 • Tarvittavat alkutestaukset
 • Alkukartoituksen perusteella asetamme yhdessä tavoitteen, johon haluamme päästä ja tarvittaessa teemme tavoitteen seurantaa helpottavat alkutestaukset.
 • Ruokapäiväkirjan analysointi
 • Ruokapäiväkirjaa täytetään 3-5 vuorokautta, jotta tiedetään onko ruokavalioon tehtävä muutoksia tavoitteen saavuttamiseksi.
 • Ravinto-ohjeistus
 • Ruokapäiväkirjan analysoinnin perusteella teen tavoitteita tukevan ravinto-ohjeistuksen. Kyse ei ole mistään kitudieeteistä tai dieeteistä ylipäätänsä! Dieetit ovat lyhytaikaisia painonpudotuskeinoja, joita on mahdotonta ylläpitää pitkää aikaa. Personal trainingin ravinto-ohjeistuksen tavoitteena on saada tavoitteita tukeva tasapainoinen ruokavalio, jota on mahdollista ylläpitää koko loppuelämä.
 • Harjoitusohjelma
 • Tavoitteen asettamisen jälkeen luodaan sopiva harjoitusohjelma. Harjoitusohjelma voi sisältää eri liikuntamuotoja tavoitteesta ja asiakkaan omista mieltymyksista riippuen. Ohjelma toimitetaan sähköisenä, joten sitä on mahdollista katsoa älylaitteilla tai tietokoneella tai se on mahdollista tulostaa.
 • Lähitapaamiset
 • Valmennuspaketista riippuen lähitapaamisia voi olla vaihteleva määrä. Lähitapaamisten aiheet sovitaan asiakkaan kanssa erikseen. Tapaamisia voidaan käyttää harjoituksiin, ravintoasioiden läpikäymiseen tai vaikkapa tarvittaessa yhteiseen kaupassa käyntiin.
 • Tarvittavat välitestaukset
 • 6 kuukauden valmennuspaketeissa voidaan tarvittaessa tehdä välitestauksia, joissa seurataan kehitystä ja välitavoitteisiin pääsemista. Tuloksista riippuen voidaan tehdä tarvittavia muutoksia lopputavoitteeseen pääsemiseksi tai parhaimmassa tapauksessa jopa muuttaa lopputavoitetta kovemmaksi.
 • Etävalmennustuki
 • Valmennuksen ajan käytössäsi on etävalmennustuki. Tämän avulla voit kysyä mieltäsi askarruttavia asioita harjoituksista tai ravintoasioista, kertoa mahdollisista ongelmista tai muuten vain kertoa harjoittelun etenemisestä. Kanavina toimivat WhatsApp ja sähköposti.
 • Tarvittavat lopputestaukset ja loppukartoitus
 • Valmennuksen tullessa päätökseen teemme tarvittaessa lopputestaukset ja katsomme kuinka hyvin asetettuihin tavoitteisiin on päästy. Halutessasi voimme jatkaa valmennusta ja asettaa uusia tavoitteita, joita kohti lähdemme.


Lisäpalveluna Personal training -paketteihin on mahdollista saada Inbody 720 -kehonkoostumusmittaus ja maksimaalisen hapenottokyvyn mittaus VO2max.